İş Hukuku

11.06.2016 - 21:35


İş akdi taslaklarının hazırlanması ve müzekkerelerin yapılması

Sözleşmenin feshi ve işten çıkarma konularının dava yolu ile halli, iş kazası ve hastalık

Sağlık ve güvenlik ile ilgili konularda, ilgili kanun ve düzenlemelere başvuru ve yorumlama.