Eşya Hukuku

11.06.2016 - 21:32


Mülkiyet hakkından kaynaklanan davalar, ipotek tesisi, ipotek fekki davaları, intifa, sükna, şufa haklarının tesisine ilişkin ve diğer eşya hukukuna ait uyuşmazlıklarda hizmet vermekteyiz.