Banka Hukuku

08.06.2016 - 13:23


İdari ve düzenleyici sistem açısından kuruluşlar, bankacılık operasyonları ve mali organizasyonlar

Kiralama ve factoring

Kredi sözleşmeleri

Şirket, mal ve proje finansmanı

Yapısal finans

Uluslar arası ticaret finansmanı

Menkul kıymet faylarının yaratılması ve uygulanması