Sözleşmeler Hukuku

08.06.2016 - 23:26


Hissedarlık sözleşmesi

Distribütörlük sözleşmesi

Joint ventures

Franchising sözleşmesi

Satım sözleşmesi

Mal alım sözleşmesi

Acenta sözleşmesi

İnşaat sözleşmeleri

Kredi sözleşmeleri

Lisans sözleşmeleri

Sigorta sözleşmeleri

İş Akitleri

Yönetim , Danışmanlık ve Hizmet Sözleşmesi

Kira sözleşmeleri