iş hukuku

Koronavirüs’ün İş Hukuk Bakımından Etkileri

20.04.2020 - 13:00


COVID-19 hadisesinin ilk aşamada temas ederek dokusunu etkileyeceği ilk sosyal alanın, devam eden iş sözleşmeleri ve bu sözleşmelerin akıbeti olacağını tahmin etmek güç değildir....

Devamını Oku

İŞ SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİ NEDENLE FESHİ

11.06.2019 - 18:29


GİRİŞ İş sözleşmesi feshinde geçerli neden, belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçinin iş sözleşmesinin işveren tarafından 4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesindeki koşulların oluşması...

Devamını Oku

4857 SAYILI İŞ KANUNDA İŞ AKDİNİN İŞÇİ TARAFINDAN HAKLI NEDENLE FESHİ

30.05.2019 - 11:14


İŞ AKDİNİN İŞÇİ TARAFINDAN HAKLI NEDENLE FESHİ (İŞ KANUNU MD 24)   GENEL OLARAK Sürekli bir borç ilişkisi doğuran iş sözleşmesi, farklı şekillerde sona ermektedir. Bu sona erme...

Devamını Oku

Kısmi Çalışmalarda (Part-Time Çalışmalarda) Kıdem Tazminatı Hesaplama Usulu

25.10.2016 - 16:53


T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2001/2036 K. 2001/5526 T. 4.4.2001 • KISMİ ÇALIŞMA ( Kıdem Tazminatının Hesaplanması Usulü ) • KIDEM TAZMİNATININ HESAPLANMASI USULÜ ( Kısmi Çalışmada ) • YILLIK ÜCRETLİ...

Devamını Oku

İşçilik Alacaklarına Uygulanacak Faiz Oranları

19.09.2016 - 18:44


Kıdem Tazminatı: Kıdem tazminatına ilişkin alacaklarda mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır. Davacı tarafça talep edilmese dahi; kıdem tazminatı hesabında mevduata uygulanacak en yüksek...

Devamını Oku